top of page

TAJ kártya igénylése külföldi számára

Taj kártya igénylése külföldi számára

Külföldi állampolgár jogszerű magyarországi foglalkoztatásához Társadalombiztosítási Azonosító Jelet (TAJ kártyát) kell igényelni. A TAJ kártya igénylése viszonylag komplex feladat. A Taj kártyát lehet személyesen és postai úton is igényelni.

TAJ kártya igénylése külföldi számára

A TAJ kártyát postai úton történő igénylése esetében azonban több hónap is eltelhet addig amig a TAJ kártyát kézhez kapjuk. Sajnos erre a legtöbb esetben nincs idő. Ilyenkor személyesen kell beadni a kérelmet. Ha gyorsan kézhez kívánjuk kapni a TAJ kártyát, akkor azonban legalább három alkalommal fel kell keresni az ügyfélszolgálatot

A kérelmet beadhatja a kérelmező, illetve megbízottja. (Irodánk például 30 000 Ft megbízási díjért vállalja a TAJ kártya igénylésével kapcsolatos ügyintézést.)

Taj kártya igénylésének feltételei

Harmadik országbeli állampolgárok TAJ kártyaigénylésének feltétele, hogy az igénylő érvényes „munkavállalás célú tartózkodási engedéllyel” és magyarországi lakcímmel rendelkezzen. A harmadik országból jött munkavállalók TAJ kártyája addig érvényes ameddig a munkavállalás célú tartózkodási engedélyük érvényes. Ha a munkavállalási célú tartózkodási engedélyt meghosszabbítják akkor sajnos a TAJ kártyát is újra meg kell hosszabbítani.

Európai uniós állampolgárok TAJ kártya igényléséhez nem a „munkavállalás célú tartózkodási engedélyre” hanem a „regisztrációs igazolásra” lesz szükség.

Ha a foglalkoztatás megkezdésekor még nem készült el a TAJ száma, akkor is a munkaviszonyt a foglalkoztatónak a foglalkoztatás megkezdéskor be kell jelentenie az Adóhatóság részére. Ilyenkor a bejelentést a TAJ szám közlése nélkül kell megtenni és intézkedni kell a TAJ kártya beszerzéséről.

Külföldi Taj kártya igényléséhez szükséges adatok:

 • a munkáltató neve

 • címe

 • adószáma

 • biztosítási jogviszony kezdete

 • a munkavállaló neve, születési neve

 • születési hely

 • születési idő

 • anyja születési neve

 • lakhelye, tartózkodási helye

 • állampolgársága

 • az igényt előterjesztő adatai

A TAJ kártya igényléséhez szükséges nyomtatványok

A TAJ kártya igényléséhez két papír alapú nyomtatvány kitöltésére és a munkaviszony bejelentésekor kiállított Adóhivatali visszaigazolásra van szükség. Ha meghatalmazott jár el akkor egy további nyomtatványra a meghatalmazásra is szükség van

Egy nyomtatványt (Ny 52 Megrendelő) a foglalkoztatónak, egyet (Ny 53 Igénylő) a dolgozónak kell aláírnia .

Ha az ügyintézést meghatalmazott végzi akkor( Nyt 159 – Meghatalmazást) is csatolni kell. A meghatalmazást két tanúval alá kell íratni.

A TAJ kártya megrendelése az Ny 52. nyomtatványon (Megrendelő)

Ezt a dokumentumot foglalkoztatónak kell aláírnia és lepecsételnie

A TAJ kártya Igénylése az Ny 53. nyomtatványon (Igénylő)

Ezt a TAJ kártya igénylőjének tehát a munkavállalónak kell cégszerűen aláírnia és lepecsételnie.

A TAJ kártya igényléséhez szükséges meghatalmazás

Ha a TAJ kártya igénylésénél nem személyesen az igénylő jár el akkor meghatalmazásra is szükség van. A meghatalmazást az igénylőnek ( meghatalmazó) az eljáró személynek (meghatalmazott) és két tanúnak is alá kell írnia.

Milyen dokumentumokat kell a TAJ kártya igényléskor bemutatni?

 • Ny 52. nyomtatvány (Megrendelő)

 • Ny 53. nyomtatvány (Igénylő)

 • Ha nem az igénylő jár el meghatalmazást

 • útlevelet,

 • Harmadik országbeli munkavállaló esetében a tartózkodási engedélyt vagy a tartózkodási engedély kibocsátásáról szóló határozatot

 • EGT állampolgárok esetében a regisztrációs igazolást

 • lakcím igazolást és

 • munkaszerződést

 • A munkáltató aláírási címpéldányának másolatát

Ha postai úton nyújtják be a kérelmet akkor az útlevél, a tartózkodási engedély és a lakcím igazolás másolatát is csatolni kell és azt alá kell írnia a kérelmezőnek.

Célszerű az NY 52, az Ny 53 nyomtatványból és a meghatalmazásból három példányt készíteni mert, ha személyesen járunk el az Ügyfélszolgálaton akkor minden alkalommal kérni fogják a dokumentumokat. Az útlevelet, a regisztrációs igazolást , a lakcím igazolást és a munkaszerződést célszerű lemásolni és a másolatokat átvetetni az ügyintézővel, hogy később igazolni tudjuk azok átvételét.

Az első TAJ kártya igénylésének díja.

Az első Taj kártya igénylése külföldi állampolgárok számára is ingyenes.

Hol lehet igényelni a TAJ kártyát

A TAJ kártyát a városi- és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalánál kell igényelni.

Budapesten és Pest megyében a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál 1139 Budapest, Teve u. 1/A.-C. telefon (1) 288-5100, Nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig: 8:00 - 15:00, péntek: 8.00-12.00

A TAJ kártya igénylésének menete.

Ha a TAJ kártyát személyesen kívánjuk megigényelni akkor a TAJ kártya kézhezvételéig sajnos három alkalommal fel kell keresni az ügyfélszolgálatot.

 1. Lépés a Megrendelés és az Igénylés leadása – Első út az Ügyfélszolgálatra.

A TAJ kártya igénylésének első lépése a TAJ azonosító létrehozásának megrendelése és megigénylése. Ehhez a lépéshez valamennyi szükséges dokumentumot tehát:

 • Ny 52. nyomtatvány (Megrendelő)

 • Ny 53. nyomtatvány (Igénylő)

 • Ha nem az igénylő jár el meghatalmazást az igénylőtől ( a munkavállalótól)

 • Ha nem a megrendelő jár el akkor meghatalmazás a foglalkoztatótól

 • útlevelet,

 • Harmadik országbeli munkavállaló esetében a tartózkodási engedélyt vagy a tartózkodási engedély kibocsátásáról szóló határozatot

 • EGT állampolgárok esetében a regisztrációs igazolást

 • lakcím igazolást és

 • munkaszerződést

 • A munkáltató aláírási címpéldányának másolatát

 • Meghatalmazott személyi igazolványát

Amennyiben rendben vannak a dokumentumok, akkor azokat az ügyintéző az erre rendszeresített iraton átveszi. A TAJ számot 8 napon belül készítik el. Ha kérjük a TAJ szám elkészültéről telefonon értesítést kaphatunk.

 1. Lépés A TAJ szám átvétele – Második út az Ügyfélszolgálatra

Miután az igénylés leadásától számított 8 napon belül a Hatóság elkészítette a TAJ számot, ha személyesen járunk el azt át kell venni az Ügyfélszolgálaton. Ehhez a következő dokumentumokat kell magunkkal vinni:

Az igénylés leadásakor kapott átvételi bizonylatot

 • Ha nem az igénylő jár el meghatalmazást

 • A munkáltató aláírási címpéldányának másolatát

 • Megrendelő lap másolatát

 • A munkáltató aláírási címpéldányának másolatát

 • Ha nem a megrendelő jár el akkor meghatalmazás a foglalkoztatótól

Ha valamennyi iratot rendben bemutatjuk, akkor elkészült TAJ számról írásbeli tájékoztatást megnevezésű iratot ad át a Hatóság

 1. Lépés – a TAJ számok bejelentése az Adóhivatalnak.

A TAJ számok bejelentése. A tájékoztatón közölt TAJ számokat a munkáltató könyvelőjének a NAV20T1041 számú nyomtatványon elektronikus úton (az ügyfélkapun át) be kell jelentenie az Adóhatóságnak. A bejelentés elmulasztását 100 000 Ft mulasztási bírsággal büntethetik. A NAV20T1041 számú nyomtatványt és a bejelentés szabályszerűségét igazoló visszaigazolást ki kell nyomtatni.

 1. Lépés a TAJ kártya átvétele. --- a harmadik út az Ügyfélszolgálatra.

A kinyomtatott NAV20T1041, a bejelentés visszaigazolásával , a TAJ kártya átvételére feljogosító meghatalmazással és a meghatalmazott személyét igazoló igazolvánnyal ismét el kell menni az ügyfélszolgálatra és ott az ügyintéző elkészíti a TAJ kártyát.

Mennyi idő alatt készül el: főszabályként a kérelem beérkezését követő 60 napon belül kell elkészülnie.

A TAJ szám „legenerálása”

Ha minden adat és dokumentum benyújtásra került akkor a hatóság a Taj számot 8 napon belül „legenerálja”. A legenerált Taj számokat, amennyiben a megrendelő kéri, az Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál írásbeli tájékoztatást ad. Az írásbeli tájékoztatáson feltüntetik az igénylő nevét és a Taj számát.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page