TAJ kártya igénylése külföldi számára

February 10, 2019

 

 

Taj kártya igénylése külföldi számára

 

 

Külföldi állampolgár jogszerű magyarországi foglalkoztatásához Társadalombiztosítási Azonosító Jelet (TAJ kártyát) kell igényelni. A TAJ kártya igénylése viszonylag komplex feladat. A Taj kártyát lehet személyesen és postai úton is igényelni.

 

 

A TAJ kártyát  postai úton történő igénylése esetében azonban több hónap is eltelhet  addig amig a TAJ kártyát kézhez kapjuk. Sajnos erre a legtöbb esetben nincs idő. Ilyenkor személyesen  kell beadni a kérelmet.  Ha gyorsan kézhez kívánjuk kapni a TAJ kártyát, akkor azonban legalább három alkalommal fel kell keresni az ügyfélszolgálatot

A kérelmet beadhatja a kérelmező, illetve megbízottja.  (Irodánk például 30 000 Ft megbízási díjért vállalja a TAJ kártya igénylésével kapcsolatos ügyintézést.)

 

Taj kártya igénylésének feltételei

 

Harmadik országbeli állampolgárok TAJ kártyaigénylésének feltétele, hogy az igénylő érvényes „munkavállalás célú tartózkodási engedéllyel”  és magyarországi lakcímmel rendelkezzen. A harmadik országból jött munkavállalók TAJ kártyája addig érvényes ameddig a munkavállalás célú tartózkodási engedélyük érvényes. Ha a munkavállalási célú tartózkodási engedélyt meghosszabbítják akkor sajnos a TAJ kártyát is újra meg kell hosszabbítani.

Európai uniós állampolgárok TAJ kártya igényléséhez  nem a „munkavállalás célú tartózkodási engedélyre” hanem a „regisztrációs igazolásra” lesz szükség.

 Ha a  foglalkoztatás megkezdésekor  még nem készült el a TAJ száma, akkor is  a munkaviszonyt  a foglalkoztatónak a foglalkoztatás megkezdéskor be kell jelentenie az Adóhatóság részére. Ilyenkor a bejelentést a TAJ szám közlése nélkül kell megtenni és intézkedni kell a TAJ kártya beszerzéséről.

 

Külföldi  Taj kártya igényléséhez szükséges adatok:

 

 • a munkáltató  neve

 • címe

 • adószáma

 • biztosítási jogviszony kezdete

 • a munkavállaló neve, születési neve

 • születési hely

 • születési idő

 • anyja születési neve

 • lakhelye, tartózkodási helye

 • állampolgársága

 • az igényt előterjesztő adatai

 

A TAJ kártya igényléséhez szükséges nyomtatványok

 

 A TAJ kártya igényléséhez két papír alapú nyomtatvány  kitöltésére  és a munkaviszony bejelentésekor kiállított Adóhivatali visszaigazolásra  van szükség. Ha meghatalmazott jár el  akkor  egy további nyomtatványra a meghatalmazásra is szükség van

Egy nyomtatványt (Ny 52 Megrendelő) a foglalkoztatónak, egyet (Ny 53 Igénylő) a dolgozónak kell aláírnia .

Ha az ügyintézést meghatalmazott végzi akkor( Nyt 159 – Meghatalmazást) is csatolni kell. A meghatalmazást két tanúval alá kell íratni.  

 

A TAJ kártya megrendelése az Ny 52. nyomtatványon (Megrendelő)

 

Ezt a dokumentumot foglalkoztatónak kell aláírnia és lepecsételnie

 

A TAJ kártya Igénylése az Ny 53. nyomtatványon (Igénylő)

 

Ezt a TAJ kártya igénylőjének tehát a munkavállalónak kell  cégszerűen aláírnia és lepecsételnie.

 

 

 

A TAJ kártya igényléséhez szükséges meghatalmazás

 

Ha a TAJ kártya igénylésénél nem személyesen az igénylő jár el akkor meghatalmazásra is szükség van. A meghatalmazást az igénylőnek ( meghatalmazó) az eljáró személynek (meghatalmazott)  és két tanúnak is alá kell írnia.

 

Milyen dokumentumokat kell a TAJ kártya igényléskor bemutatni?

 

 • Ny 52. nyomtatvány (Megrendelő)

 • Ny 53. nyomtatvány (Igénylő)

 • Ha nem az igénylő jár el meghatalmazást

 • útlevelet,

 • Harmadik országbeli munkavállaló esetében a tartózkodási engedélyt vagy a tartózkodási engedély kibocsátásáról szóló határozatot

 • EGT állampolgárok esetében a regisztrációs igazolást

 • lakcím igazolást és

 • munkaszerződést

 • A munkáltató aláírási címpéldányának másolatát

 

Ha postai úton nyújtják be a kérelmet akkor az útlevél, a tartózkodási engedély és a lakcím igazolás másolatát is csatolni kell és azt alá kell írnia  a kérelmezőnek.

Célszerű az NY 52, az Ny 53  nyomtatványból és a meghatalmazásból három példányt készíteni mert, ha személyesen járunk el az Ügyfélszolgálaton akkor minden alkalommal kérni fogják a dokumentumokat. Az útlevelet, a regisztrációs igazolást , a lakcím igazolást és a munkaszerződést célszerű  lemásolni és a másolatokat átvetetni az ügyintézővel, hogy később igazolni tudjuk azok átvételét.

 

 

Az első TAJ kártya igénylésének  díja.

 

Az első Taj kártya igénylése külföldi állampolgárok számára is  ingyenes.

 

Hol lehet igényelni a TAJ kártyát

 

A TAJ kártyát a városi- és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalánál kell igényelni.

 Budapesten és Pest megyében a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál 1139 Budapest, Teve u. 1/A.-C. telefon (1) 288-5100, Nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig: 8:00 - 15:00, péntek: 8.00-12.00

 

 

A TAJ kártya igénylésének menete.

 

Ha a TAJ kártyát személyesen kívánjuk megigényelni akkor a TAJ kártya kézhezvételéig sajnos három alkalommal fel kell keresni az ügyfélszolgálatot.

 

 1. Lépés  a Megrendelés és az Igénylés leadása – Első út az Ügyfélszolgálatra.

 

A TAJ kártya igénylésének első lépése a TAJ azonosító létrehozásának megrendelése és megigénylése.  Ehhez a lépéshez valamennyi szükséges dokumentumot tehát:

 • Ny 52. nyomtatvány (Megrendelő)

 • Ny 53. nyomtatvány (Igénylő)

 • Ha nem az igénylő jár el meghatalmazást az igénylőtől ( a munkavállalótól)

 • Ha nem a megrendelő jár el akkor meghatalmazás a foglalkoztatótól

 • útlevelet,

 • Harmadik országbeli munkavállaló esetében a tartózkodási engedélyt vagy a tartózkodási engedély kibocsátásáról szóló határozatot

 • EGT állampolgárok esetében a regisztrációs igazolást

 • lakcím igazolást és

 • munkaszerződést

 • A munkáltató aláírási címpéldányának másolatát

 • Meghatalmazott személyi igazolványát

 

Amennyiben rendben vannak a dokumentumok, akkor azokat az ügyintéző az erre rendszeresített iraton átveszi. A TAJ számot 8 napon belül készítik el. Ha kérjük a TAJ szám elkészültéről telefonon értesítést kaphatunk.

 

 1. Lépés A TAJ szám átvétele – Második út az Ügyfélszolgálatra

 

Miután az igénylés leadásától számított 8 napon belül a Hatóság elkészítette a TAJ számot, ha személyesen járunk el azt át kell venni az Ügyfélszolgálaton. Ehhez a következő dokumentumokat kell magunkkal vinni:

            Az igénylés leadásakor kapott átvételi bizonylatot

 • Ha nem az igénylő jár el meghatalmazást

 • A munkáltató aláírási címpéldányának másolatát

 • Megrendelő lap másolatát

 • A munkáltató aláírási címpéldányának másolatát

 • Ha nem a megrendelő jár el akkor meghatalmazás a foglalkoztatótól

 

 

 

Ha valamennyi iratot  rendben bemutatjuk, akkor elkészült TAJ számról írásbeli tájékoztatást megnevezésű iratot  ad át a Hatóság

 

 1. Lépés – a TAJ számok bejelentése az Adóhivatalnak.

 

A TAJ számok bejelentése. A tájékoztatón közölt TAJ számokat a munkáltató könyvelőjének a NAV20T1041 számú nyomtatványon elektronikus úton (az ügyfélkapun át)  be kell jelentenie az Adóhatóságnak. A bejelentés elmulasztását 100 000 Ft mulasztási bírsággal büntethetik. A NAV20T1041 számú nyomtatványt és a bejelentés szabályszerűségét igazoló visszaigazolást ki kell nyomtatni.

 

 1. Lépés  a TAJ kártya átvétele. --- a harmadik út az Ügyfélszolgálatra.

 

A kinyomtatott NAV20T1041, a bejelentés visszaigazolásával , a TAJ kártya átvételére feljogosító meghatalmazással és a meghatalmazott személyét igazoló igazolvánnyal ismét el kell menni az ügyfélszolgálatra és ott az ügyintéző elkészíti a TAJ kártyát.

 

 

 

Mennyi idő alatt készül el: főszabályként a kérelem beérkezését követő 60 napon belül kell elkészülnie.

 

A TAJ szám „legenerálása”

 

Ha minden adat és dokumentum benyújtásra került akkor  a hatóság a Taj számot 8 napon belül  „legenerálja”. A  legenerált Taj számokat, amennyiben a megrendelő kéri, az Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál  írásbeli  tájékoztatást ad. Az írásbeli tájékoztatáson feltüntetik az igénylő nevét és a Taj számát.

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

Contact:

Astoria Assistance

magyarországi képviselet:

dr. Gácsi Mihály Medárd Ügyvédi Iroda

1077 Budapest 

Dohány u 12 -14

Tel: +36 1 492 0009

immigrationlawyershungary@gmail.com

from China: immigrationlawyershungary@yahoo.com

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon