TAJ kártya igénylése külföldi számára

February 10, 2019

 

 

Taj kártya igénylése külföldi számára

 

 

Külföldi állampolgár jogszerű magyarországi foglalkoztatásához Társadalombiztosítási Azonosító Jelet (TAJ kártyát) kell igényelni. A TAJ kártya igénylése viszonylag komplex feladat. A Taj kártyát lehet személyesen és postai úton is igényelni.

 

 

A TAJ kártyát  postai úton történő igénylése esetében azonban több hónap is eltelhet  addig amig a TAJ kártyát kézhez kapjuk. Sajnos erre a legtöbb esetben nincs idő. Ilyenkor személyesen  kell beadni a kérelmet.  Ha gyorsan kézhez kívánjuk kapni a TAJ kártyát, akkor azonban legalább három alkalommal fel kell keresni az ügyfélszolgálatot

A kérelmet beadhatja a kérelmező, illetve megbízottja.  (Irodánk például 30 000 Ft megbízási díjért vállalja a TAJ kártya igénylésével kapcsolatos ügyintézést.)

 

Taj kártya igénylésének feltételei

 

Harmadik országbeli állampolgárok TAJ kártyaigénylésének feltétele, hogy az igénylő érvényes „munkavállalás célú tartózkodási engedéllyel”  és magyarországi lakcímmel rendelkezzen. A harmadik országból jött munkavállalók TAJ kártyája addig érvényes ameddig a munkavállalás célú tartózkodási engedélyük érvényes. Ha a munkavállalási célú tartózkodási engedélyt meghosszabbítják akkor sajnos a TAJ kártyát is újra meg kell hosszabbítani.

Európai uniós állampolgárok TAJ kártya igényléséhez  nem a „munkavállalás célú tartózkodási engedélyre” hanem a „regisztrációs igazolásra” lesz szükség.

 Ha a  foglalkoztatás megkezdésekor  még nem készült el a TAJ száma, akkor is  a munkaviszonyt  a foglalkoztatónak a foglalkoztatás megkezdéskor be kell jelentenie az Adóhatóság részére. Ilyenkor a bejelentést a TAJ szám közlése nélkül kell megtenni és intézkedni kell a TAJ kártya beszerzéséről.

 

Külföldi  Taj kártya igényléséhez szükséges adatok:

 

 • a munkáltató  neve

 • címe

 • adószáma

 • biztosítási jogviszony kezdete

 • a munkavállaló neve, születési neve

 • születési hely

 • születési idő

 • anyja születési neve

 • lakhelye, tartózkodási helye

 • állampolgársága

 • az igényt előterjesztő adatai

 

A TAJ kártya igényléséhez szükséges nyomtatványok

 

 A TAJ kártya igényléséhez két papír alapú nyomtatvány  kitöltésére  és a munkaviszony bejelentésekor kiállított Adóhivatali visszaigazolásra  van szükség. Ha meghatalmazott jár el  akkor  egy további nyomtatványra a meghatalmazásra is szükség van

Egy nyomtatványt (Ny 52 Megrendelő) a foglalkoztatónak, egyet (Ny 53 Igénylő) a dolgozónak kell aláírnia .

Ha az ügyintézést meghatalmazott végzi akkor( Nyt 159 – Meghatalmazást) is csatolni kell. A meghatalmazást két tanúval alá kell íratni.  

 

A TAJ kártya megrendelése az Ny 52. nyomtatványon (Megrendelő)

 

Ezt a dokumentumot foglalkoztatónak kell aláírnia és lepecsételnie

 

A TAJ kártya Igénylése az Ny 53. nyomtatványon (Igénylő)

 

Ezt a TAJ kártya igénylőjének tehát a munkavállalónak kell  cégszerűen aláírnia és lepecsételnie.

 

 

 

A TAJ kártya igényléséhez szükséges meghatalmazás

 

Ha a TAJ kártya igénylésénél nem személyesen az igénylő jár el akkor meghatalmazásra is szükség van. A meghatalmazást az igénylőnek ( meghatalmazó) az eljáró személynek (meghatalmazott)  és két tanúnak is alá kell írnia.

 

Milyen dokumentumokat kell a TAJ kártya igényléskor bemutatni?

 

 • Ny 52. nyomtatvány (Megrendelő)

 • Ny 53. nyomtatvány (Igénylő)

 • Ha nem az igénylő jár el meghatalmazást

 • útlevelet,

 • Harmadik országbeli munkavállaló esetében a tartózkodási engedélyt vagy a tartózkodási engedély kibocsátásáról szóló határozatot

 • EGT állampolgárok esetében a regisztrációs igazolást

 • lakcím igazolást és

 • munkaszerződést

 • A munkáltató aláírási címpéldányának másolatát

 

Ha postai úton nyújtják be a kérelmet akkor az útlevél, a tartózkodási engedély és a lakcím igazolás másolatát is csatolni kell és azt alá kell írnia  a kérelmezőnek.

Célszerű az NY 52, az Ny 53  nyomtatványból és a meghatalmazásból három példányt készíteni mert, ha személyesen járunk el az Ügyfélszolgálaton akkor minden alkalommal kérni fogják a dokumentumokat. Az útlevelet, a regisztrációs igazolást , a lakcím igazolást és a munkaszerződést célszerű  lemásolni és a másolatokat átvetetni az ügyintézővel, hogy később igazolni tudjuk azok átvételét.

 

 

Az első TAJ kártya igénylésének  díja.

 

Az első Taj kártya igénylése külföldi állampolgárok számára is  ingyenes.

 

Hol lehet igényelni a TAJ kártyát

 

A TAJ kártyát a városi- és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalánál kell igényelni.

 Budapesten és Pest megyében a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál 1139 Budapest, Teve u. 1/A.-C. telefon (1) 288-5100, Nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig: 8:00 - 15:00, péntek: 8.00-12.00

 

 

A TAJ kártya igénylésének menete.

 

Ha a TAJ kártyát személyesen kívánjuk megigényelni akkor a TAJ kártya kézhezvételéig sajnos három alkalommal fel kell keresni az ügyfélszolgálatot.

 

 1. Lépés  a Megrendelés és az Igénylés leadása – Első út az Ügyfélszolgálatra.

 

A TAJ kártya igénylésének első lépése a TAJ azonosító létrehozásának megrendelése és megigénylése.  Ehhez a lépéshez valamennyi szükséges dokumentumot tehát:

 • Ny 52. nyomtatvány (Megrendelő)

 • Ny 53. nyomtatvány (Igénylő)

 • Ha nem az igénylő jár el meghatalmazást az igénylőtől ( a munkavállalótól)

 • Ha nem a megrendelő jár el akkor meghatalmazás a foglalkoztatótól

 • útlevelet,

 • Harmadik országbeli munkavállaló esetében a tartózkodási engedélyt vagy a tartózkodási engedély kibocsátásáról szóló határozatot

 • EGT állampolgárok esetében a regisztrációs igazolást

 • lakcím igazolást és

 • munkaszerződést

 • A munkáltató aláírási címpéldányának másolatát

 • Meghatalmazott személyi igazolványát

 

Amennyiben rendben vannak a dokumentumok, akkor azokat az ügyintéző az erre rendszeresített iraton átveszi. A TAJ számot 8 napon belül készítik el. Ha kérjük a TAJ szám elkészültéről telefonon értesítést kaphatunk.

 

 1. Lépés A TAJ szám átvétele – Második út az Ügyfélszolgálatra

 

Miután az igénylés leadásától számított 8 napon belül a Hatóság elkészítette a TAJ számot, ha személyesen járunk el azt át kell venni az Ügyfélszolgálaton. Ehhez a következő dokumentumokat kell magunkkal vinni:

            Az igénylés leadásakor kapott átvételi bizonylatot

 • Ha nem az igénylő jár el meghatalmazást

 • A munkáltató aláírási címpéldányának másolatát

 • Megrendelő lap másolatát

 • A munkáltató aláírási címpéldányának másolatát

 • Ha nem a megrendelő jár el akkor meghatalmazás a foglalkoztatótól

 

 

 

Ha valamennyi iratot  rendben bemutatjuk, akkor elkészült TAJ számról írásbeli tájékoztatást megnevezésű iratot  ad át a Hatóság

 

 1. Lépés – a TAJ számok bejelentése az Adóhivatalnak.

 

A TAJ számok bejelentése. A tájékoztatón közölt TAJ számokat a munkáltató könyvelőjének a NAV19T1041 számú nyomtatványon elektronikus úton (az ügyfélkapun át)  be kell jelentenie az Adóhatóságnak. A bejelentés elmulasztását 100 000 Ft mulasztási bírsággal büntethetik. A NAV19T1041 számú nyomtatványt és a bejelentés szabályszerűségét igazoló visszaigazolást ki kell nyomtatni.

 

 1. Lépés  a TAJ kártya átvétele. --- a harmadik út az Ügyfélszolgálatra.

 

A kinyomtatott NAV19T1041, a bejelentés visszaigazolásával , a TAJ kártya átvételére feljogosító meghatalmazással és a meghatalmazott személyét igazoló igazolvánnyal ismét el kell menni az ügyfélszolgálatra és ott az ügyintéző elkészíti a TAJ kártyát.

 

 

 

Mennyi idő alatt készül el: főszabályként a kérelem beérkezését követő 60 napon belül kell elkészülnie.

 

A TAJ szám „legenerálása”

 

Ha minden adat és dokumentum benyújtásra került akkor  a hatóság a Taj számot 8 napon belül  „legenerálja”. A  legenerált Taj számokat, amennyiben a megrendelő kéri, az Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál  írásbeli  tájékoztatást ad. Az írásbeli tájékoztatáson feltüntetik az igénylő nevét és a Taj számát.

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts