Szerbek és ukránok foglalkoztatása

SZERB ÉS UKRÁN MUNKAVÁLLLALÓK

FOGLALKOZTATÁSA

  A Magyarországgal határos Eu tagállamok munkavállalóinak magyarországi munkavállalását 2016.-ban jelentősen egyszerűsítették. A Szerb állampolgárok 2009.  az Ukránok 2017. június 1-óta 90 napra vízum mentesen utazhatnak be Magyarországra.

     A Nemzetgazdasági miniszter rendelkezésének megfelelően 2017. július 1-től bizonyos munkakörökben 90 napnál rövidebb tartamú munkavállaláshoz sem a Szerbia és Ukrajnai munkavállalóknak sem pedig az Őket foglalkoztató munkaadónak nem kell előzetes munkavállalási engedélyt beszerezniük. Elegendő a munkaszerződés létrejöttének utólagos bejelentése. A bejelentés nincs formanyomtatványhoz kötve. A bejelentésnek minimálisan az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

 - a foglalkoztatottak számát,
 - a foglalkoztatottak állampolgárságát,
 - a foglalkoztatási jogviszony formáját,
 - hozzátartozó esetében a hozzátartozói jogállás megjelölését, továbbá
 - arra vonatkozó adatot, hogy a foglalkoztatási jogviszony létrejött-e, vagy         megszűnt.

 

     

   Ez a könnyítés azonban csak bizonyos munkakörökre vonatkozik. Elsősorban olyan építőipari, vendéglátó ipari, egészségügyi, kereskedelmi, számítástechnikai gépjárművezetői illetve szakképzett és szakképzetlen fizikai munkakörökre vonatkozik, ahol manapság jelentős számú betöltetlen munkahely van Magyarországon. Tapasztatunk szerint azonban az Ukrajnai és Szerbia munkavállalók 80-90 százaléka ezekben a kedvezményezett munkakörökben kíván elhelyezkedni. A szakmák részletes listáját a „Hivatalos Értesítő” 2017. évi 28. száma tartalmazza.  A többi munkakörben a 90 napnál rövidebb tartamú munkavégzéséhez továbbra is szükséges az előzetes engedélyeztetés. A konkrét munkaszerződés megkötése előtt a munkavállalóknak és a munkáltatóknak is tanácsos a jogszabályok tanulmányozása, illetve a konzultáció, mert az engedély nélküli foglalkoztatásnak rendkívül súlyos jogi következményei lehetnek!

90 NAPNÁL HOSSZABB MUNKAVÉGZÉS ​

  A   kedvezményezett munkakörökben 90 napnál hosszabb időtartamú foglalkoztatáshoz továbbra is szükség van az engedélyre. (A nem kedvezményezett munkakörökben bármilyen rövid időtartamú munkavégzéshez is szükség van az engedélyre). Azonban ezeknek az engedélyeknek a beszerzését megkönnyíti, hogy a Ukrán és a Szerb kérelmezők az engedély kérelmük benyújtásához nem kell hazautazniuk. Az engedély kérelmeket Magyarországon is benyújthatják! Az engedélyek elbírása általában körülbelül két hónap alatt szokott megtörténni. Ezért célszerű az engedély kérelmeket a Magyarországra történő megérkezést követő legrövidebb időn belül benyújtani.

ÁRAK

Munkavállalás célú tartózkodási engedély

(Tartózkodási engedély + Munkavállalási engedély)

790 € + Áfa

Tartózkodási engedély családegyesítés céljából

550 € + Áfa

Tanulmányi célú tartózkodási engedély

(Study Visa)

550 € + Áfa

Adókártya beszerzése

Add some more info about this item...

80 € + Áfa

TB kártya beszerzése

Add some more info about this item...

80 € + Áfa

Engedély hosszabbítás

380 € + Áfa

Please reload