top of page

EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMPOLGÁR MAGYARORSZÁGI FOGLALKOZTATÁSA

Uniós állampolgár magyarországi foglalkoztatása

UNIÓS ÁLLAMPOLGÁROK MAGYARORSZÁGI FOGLALKOZTATÁSA

Több telefont is kaptunk az elmúlt napokban, melyekben azután érdeklődtek, hogy miképpen kell eljárni, ha egy cég román, osztrák, vagy német munkavállalót kíván foglalkoztatni. Az alábbiakban összefoglaljuk a tudnivalókat:

Az Európai Unióról szóló szerződés biztosítja az Európai uniós állampolgárok számára a tagállamok bármelyikében a szabad munkavállaláshoz való jogot. Az Európai Unióról szóló szerződés 45. cikke szerint:

„ munkavállalók szabad mozgása jogot biztosít a munkavállalónak arra, hogy:

a) tényleges állásajánlatokra jelentkezzen;

b) e célból a tagállamok területén szabadon mozogjon;

c) munkavállalás céljából valamely tagállamban tartózkodjon az adott tagállam állampolgárainak foglalkoztatására vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseknek megfelelően;

d) egy tagállamban történő alkalmazását követően a Bizottság által rendeletekben meghatározott feltételek mellett az adott tagállam területén maradjon.”

Tehát ahogy egy magyar munkavállaló munkát vállalhat például Németországban, Ausztriában, Olaszországban, ugyanúgy bármely Európai uniós állampolgár munkát vállalhat Magyarországon. Sőt ez a jog az Európai unióval kétoldalú szerződést kötött országok (Norvégia, Svájci, Liechtensteini és Izlandi állampolgárokat is megilleti).

FONTOS!

A szabad munkavállalás joga az Európai uniós állampolgár házastársát, 21 éven aluli vagy eltartott gyermekét is megilleti – függetlenül attól, hogy milyen állampolgár.

Bár az az Európai uniós állampolgár foglalkoztatásához nem kell engedély a foglalkoztatást legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján be kell jelenteni a foglalkoztatás helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalnak.

A bejelentésre külön formanyomtatványt nem rendszeresítettek. Az előírások szerint bejelentésnek a személyazonosításra alkalmatlan módon tartalmaznia kell:

• foglalkoztatottak számát, • életkorát, • iskolai végzettségét, • állampolgárságát, • munkakörének FEOR számát, • a foglalkoztatási jogviszony formáját, • hozzátartozó esetében a hozzátartozói jogállás megjelölését, • a foglalkoztató statisztikai törzsszámát, továbbá arra vonatkozó adatot, hogy • a foglalkoztatási jogviszony létrejött-e vagy megszűnt.

Szintén be kell jelenteni a foglalkoztatás megszűnését. Ennek végső határideje a foglalkoztatás megszűnését követő nap.

FONTOS!

Adatvédelmi okok miatt az EU-s állampolgár adatait személyazonosításra alkalmatlan módon kell megadni!

A kormányhivatal igazolja a bejelentés megtörténtét és nyilvántartást vezet a bejelentet adatokról. Bár a bejelentés nem feltététele az Európai uniós állampolgár foglalkoztatásának, annak elmulasztása pénzbüntetést vonhat maga után!

Szintén be kell jelenteni a foglalkoztatás megszűnését. Ennek végső határideje a foglalkoztatás megszűnését követő nap. A bejelentést igazoló dokumentumokat három évig meg kell őrizni.

A munkaviszony létesítéséhez feltétlenül szükség van a külföldi részére TAJ és adókártya igénylésére.

A TAJ KÁRTYA IGÉNYLÉSE

A TAJ kártyát az erre rendszeresített „NYT. 52.” elnevezésű nyomtatványon kell igényelni a foglalkoztató székhelye szerinti járási hivatalánál, Pest megye és a főváros vonatkozásában pedig Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi hivatalánál (Budapest. 13. ker. Teve utca 1a-c).

AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMPOLGÁR MAGYARORSZÁGI TAJ KÁRTYA IGÉNYLÉSÉHEZ HASZNÁLT FORMANYOMTATVÁNYOK LETÖLTÉSE

Európai Uniós állampolgár magyarországi TAJ kártyának igénylésekor használandó  formanyomtatvány Pdf formátumban

Kézzel kitölthető PDF formátumban

Európai Uniós állampolgár magyarországi TAJ kártyának igénylésekor használandó  formanyomtatvány doc formátumban

Számítógéppel kitölthető doc. formátumban

Az ADÓKÁRTYA IGÉNYLÉSE

Adókártyát (hivatalos nevén adóazonosító jelet) az úgynevezett 0534-es adatlap kitöltésével lehet igényelni, mely letölthető oldalunkról vagy a NAV honlapjáról.

AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMPOLGÁR MAGYARORSZÁGI ADÓAZONOSÍTÓ KÁRTYA IGÉNYLÉSÉHEZ HASZNÁLT FORMANYOMTATVÁNY LETÖLTÉSE

Európai Uniós állampolgár magyarországi adókártyának igénylésekor használandó  formanyomtatvány Pdf formátumban

Kézzel kitölthető PDF formátumban

FONTOS!

Amennyiben az Európai uniós állampolgár 90 napnál hosszabb ideig tartózkodik Magyarországon akkor az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK-irányelv 8. cikke előírásainak megfelelően a Magyarországi tartózkodási be kell jelenteni a Bevándorlási Hivatal megyei kirendeltségén (Budapesten a Budafoki úti kirendeltségen).

A bejelentést az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet megtenni. Az eljárás illetéke 1000 Ft.

A LAKCÍMBEJELENTÉS KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI

  1. A lakóhely igazolása ( bérleti szerződés, tulajdoni lap, szívesség lakáshasználati szerződés stb.)

  2. Az itt tartózkodás céljának igazolása (munkaszerződés, tanulmányi jogviszony, cégalapítás stb.)

  3. A megélhetés anyagi fedezetének igazolása

  4. Egészség biztosítás igazolása. Okirattal kell igazolni, hogy az EGT-állampolgár a magyarországi tartózkodás teljes időtartamára jogosult az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételére

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page