top of page

Milyen igazolásokat kell beszerezni, ha tanulmányi célú tartózkodási engedélyt kíván igényelni?

A TANULMÁNYI CÉLÚ TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY (STUDY VISA) IGÉNYLÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI

A tanulmányok folytatása célú tartózkodási engedély-t a 2007. évi II. “A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról” (bevándorlási törvény)szóló szabályozza (21. §).

Ennek előírási szerint annak aki, Magyarországon tanulmányi vízumot kíván kapni a következő tényeket kell bizonyítania:​

1.) A magyarországi tanulmányokat folytat.

2.) A magyarországi megélhetése biztosított.

3.) A magyarországi lakhatása megoldott.

4.) Az egészségbiztosítási ellátással rendelkezik.

5.) Nyilatkozni kell arról, hogy a tanulmányok befejeztével elhagyja az országot.

Tanulmányi célú tartózkodási engedély, study visa

1. A magyarországi tanulmányok folytatásának igazolása

Az kaphat Magyarországon tanulmányi célból tartózkodási engedélyt, aki regisztrált köznevelési intézményben vagy állalmilag elismert felsőoktatási teljes idejű nappali képzés keretében tanulmányokat kíván folytatni vagy a felsőfokú intézmény által szervezett előkészítő képzésben kíván részt venni. A tanulmányokról a magyar oktatási intézmény úgynevezett “fogadó nyilatkozat”-ot állít ki amelyet a tartózkodási engedély mellé mellékelni kell.

A korábban kizárólagosan a Magyarországra érkező felsőoktatásban tanulni kívánó hallgatók nyelvi előkészítésével foglalkozó állami fenntartású Balassi Bálint intézet (http://www.balassiintezet.hu) kivételes helyzete megszűnt. Ma már több egyetem, főiskola önállóan szervezi a nyelvi előkészítő tanfolyamait. A Balassi Intézet, bár nem számít felső fokú intézménynek, de az általa szervezet intenzív heti 5 x 4 órás tanfolyamokat az egyéb feltételek megléte esetén elszokták fogadni a tartózkodási engedély kérelemnél. Bár sok esetben a balassis igazolással nem “tanulmányi célú”, hanem úgynevezett “Egyéb célú” vízumot ad ki a Hivatal.

A magyar felsőoktatási intézmények leggyakrabban magyar, angol és német nyelven szerveznek képzéseket illetve előkészítő képzéseket. A tanulmányok folytatásához szükséges nyelvtudást minden esetben igazolni kell.

A képzések nagy része felvételi vizsgához kötött ( a Balassi Bálint Intézet által szervezett kezdő nyelvtanfolyamokhoz nem szükséges felvételi vizsgát tenni).

A képzések többsége önköltséges. A képzések tandíja a 300 000 Ft/ szemeszter árnál kezdődnek. Tanulmányi célú tartózkodási engedély beszerzésénél az első lépés a oktatási intézménytől a “ fogadó nyilatkozat” beszerzése.

A legjelentősebb külföldi diákokat is oktató oktatási intézmények elérhetőségei:

https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak

A Magyarországon elérhető idegennyelvű egyetemi, főiskolai kurzusokról az alábbi weboldalon lehet információkat találni:

2. A magyarországi megélhetés igazolása

A tanulmányok folytatásához szükséges magyarországi megélhetés akkor számít bizonyítottnak ha tanulmányokat folytató vagy annak családtagja rendelkezésére álló jövedelemből vagy vagyonból megélhetését lakhatását és kiutazásának illetve szüksége esetén egészségügyi ellátásának költségeit biztosítani tudja.

A magyarországi megélhetés költségeit a következő dokumentumokkal igazolhatóak:

a.) Ösztöndíj igazolás

b.) Bankszámla igazolás

c.) Családtag által kiállított “kezesség vállaló nyilatkozattal”

c.) Magyar állampolgár által kiállított “kezesség vállaló nyilatkozattal”

Amennyiben a megélhetés igazolását “kezesség vállaló nyilatkozattal” igazolják akkor a kezesség vállaló eltartási képességét is igazolni kell.

3. A magyarországi lakhatási igazolása

A magyarországi szálláshely igazolható többek között az alábbi dokumentumokkal:

a.) A lakástulajdonról szóló okirattal (tulajdoni lap)

b.) Szívességi lakáshasználatról szóló okirattal (ehhez is kell tulajdoni lapot mellékelni)

c.) Meghívó levéllel

d. ) Bérleti szerződéssel (sajnos a lakástulajdonosok egy része nem hajlandó ilyet kiállítani.)

e.) Lefoglalt és kifizetett szállás hely meglétét igazoló okirattal (kollégium, szálloda stb.).

Szinte minden magyarországi felső oktatási intézmény tud biztosítani valamilyen kollégiumot a hallgatói számára. Ez ügyben az egyetemekkel érdemes felvenni a kapcsolatot.

4. Az érvényes egészségbiztosítási ellátás igazolása

Ezt egyrészt anyagi fedezet meglétének bizonyításával, vagy érvényes biztosítással vagy az Országos Egészségügyi Pénztárral kötött megállapodással lehet igazolni.

Az Országos Egészségügyi Pénztárral kötött megállapodás alapján (http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/az_egsszsegbiztositas_szolgaltatasaira_jogosultak/megallapodason_alapulo_jogosultsag)

Biztosítóknál lényegesen olcsóbb biztosítást is lehet kötni. Ezeknek az összege a biztosított életkorától és egészségi állapotától is függ. Érdemes az egyes biztosítóknál érdeklődni. A főbb magyar biztosítók elérhetősége: http://biztositas.lap.hu

A jogszabály szerint az anyagi fedezett bemutatásával is lehet igazolni az egészségbiztosítási ellátás fedezetét. Ezt azonban senkinek nem javasoljuk, mert annak elbírálása meglehetősen szubjektív és egyéni mérlegeléstől függ.

5. A kiutazás feltételeinek igazolása:

Egyrészt igazolni kell, hogy a kérelmező rendelkezik a kiutazáshoz szükséges megfelelő dokumentumokkal (útlevél, vízum)Másrészt igazolni kell a kiutazás anyagi feltételeinek meglétét (repülőjegy vagy pénz fedezet igazolása)

A tanulmányi célú tartózkodási engedély időtartama

A tanulmányi célú tartózkodási engedély időtartama a képzés idejéhez igazodik de legfeljebb két év. Az engedély a lejártát követően újabb két évre meghosszabbítható.

A tanulmányi célú tartózkodási engedély benyújtása

Ahogy minden tartózkodási engedély iránti kérelmet, úgy a tanulmányi célú tartózkodási engedély iránti kérelmet főszabályként, azon a külképviseleten kell beterjeszteni, ahol a kérelmező állandó vagy szokásos lakhelye van. Csak kivételes esetben nyújtható be a tanulmányi célú tartózkodási engedély iránti kérelem Magyarországon. Minden kérelmezőnek javasoljuk, hogy a kérelmet a lakóhelye szerinti külképviseleten nyújtsa be!

A kérelmet személyesen kel benyújtani.

A kérelem illetéke 80 €, Magyarországi benyújtás esetén 18 000 Ft.

Irodánk vállalja, hogy közreműködik a tanulmányi célú tartózkodási engedély benyújtásához szükséges dokumentumok beszerzésében. Összeállítja és leellenőrzi a benyújtáshoz a dokumentumokat elkészíti a tartózkodási engedély kérelmet és ellenőrzi, hogy annak valamennyi melléklete megfelelően lett-e kitöltve. A kész kérelmet leellenőrizve,benyújtásra kész állapotban eljuttatja a kérelmezőhöz. A tanulmányi célú tartózkodási engedély iránti kérelmet a jogszabálynak megfelelően, jelentkezőnek személyesen a tartózkodási helyének megfelelő külképviseleten kell benyújtania. Ha Magyarországi tanulmányokat tervez és ezeknek a folytatásához tartózkodási engedélyre van szüksége, akkor még annak benyújtása előtt, vegye fel a kapcsolatot irodánkkal!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page