Hogyan csináljunk Meghívólevelet a Schengeni Vízumhoz?

March 23, 2018

 

A MEGHÍVÓLEVÉL

 

 

A Schengeni országokba történő belépésre jogosító engedélyeket (Schengeni vízumokat) négy csoportra osztják.

 

 • A vízum: a reptéri transzfer vízum,  

 • B Vízum: Átutazó vízum (maximum 5 napra)

 • C Vízum: rövid távú tartózkodást engedélyező

 • D vízum hosszú távú 90 napot meghaladó tartózkodásra engedélyt adó (tartózkodási engedély) vízum

 

A Schengeni C vízumhoz (rövid távú, 90 napnál rövidebb itt tartózkodáshoz) a kérelmezőnek

 

5 dolog, amit a vízumkérelemhez igazolni kell a Hatóságok számára:

 

 • A látogatás célját.

 • Azt, hogy a Magyarországon tartózkodásának költsége fedezve van.

 • Azt, hogy az egészségügyi ellátása a magyarországi tartózkodása alatt fedezve van.

 • Azt, hogy van hol megszállnia a magyarországi tartózkodása alatt.

 • Valamint azt, hogy a magyarországi tartózkodás után eltudja hagyni az országot.

    Ezek a pontokat különböző dokumentumokkal lehet igazolni, de az első négy pontot meghívólevéllel is lehet igazolni.

 

A Meghívólevél tartalma, formája

 

     A meghívólevélben a meghívó nyilatkozik arról, hogy mi a meghívott utazásának célja és vállalja, hogy a meghívott magyarországi tartózkodásának költségeit vállalja, a magyarországi tartózkodása alatt a meghívott részére szállást biztosít és amennyiben a meghívott arra rászorul akkor az egészségügyi ellátásának költségeit is fedezi.

     A meghívólevelet a különböző államokban más-más formában kell benyújtani a Hatóságokhoz. Van olyan állam, ahol elegendő egy a célországban feladott magánlevélis. Máshol, sokáig ilyen volt a magyar szabályozás is, közjegyző által hitelesített meghívólevelet fogad csak el a Hatóság. A magyar szabályozás 2018 január 1.-től megváltozott és csak az előírt formanyomtatványon a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal területi igazgatósága által záradékolt meghívást fogadják el a Hatóságok.

     A hivatalos formanyomtatványt word és pdf formátumban is letölthető a mi weboldalunkról vagy akár a   Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal weboldaláról. Fontos: a formanyomtatványon kérdezik a meghívott anyja nevét és külföldi lakóhelyét. Ezeket az adatokat azonban a legtöbbször nem tartalmazza az útlevél. Ezért ezeket minden alkalommal meg kell tudakolnia a meghívottól mielőtt kérelmezzük a meghívólevél zároltatását.

 

 

Ki készíthet meghívólevelet?

 

Magyarországi beutazáshoz meghívólevelet állíthatnak ki:

 

 • Magyar állampolgárok,

 • A magyar jogi személyek (cégek, egyesületek, vallási közösségek stb.)

 • Bevándorolt, letelepedett, tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek

 • Szabad mozgás jogával rendelkező személyek (Eu. állampolgárok, ezek hozzátartozói, kísérői, diplomaták)

 

      A meghívólevelet a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal regionális igazgatóságán (Budapesten a Budafoki u. 60 sz. alatt található) záradékoltatni kell. A záradékoltatást az előírt formanyomtatványon kell kérelmezni. Zároltatásnak az a folyamatot nevezzük amikor a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal a meghívólevelet nyilvántartásba veszi és erről egy pecséttel ellátott igazolást ad a kérelmező részére.

      A hivatalos formanyomtatványt word és pdf formátumban is letölthető a mi weboldalunkról vagy akár a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal weboldaláról.

     A záradékoltatási eljárást személyesen kell kezdeményezni. A kérelmezőnek személyesen meg kell jelennie a Hatóság előtt. Jogi személyt meghatalmazott képviselheti.

            A záradékoltatás díja 4000 forint, amit bankkártyával vagy sárga postai csekken lehet befizetni. Csekket a Hivataltól lehet kérni.

 

A kérelemmel együtt kötelezően csatolni kell az alábbi mellékleteket:
 

 1. A szállás meglétét bizonyító dokumentumokat:

 Ilyen lehet például:

 • Tulajdoni lap

 • Ingatlan vásárlási szerződés

 • Lakásbérleti szerződés

 • Kifizetett szálláshely foglalás (Figyelem fontos: csak a kifizetett szálláshely foglalást fogadják el! Ha a foglalás nincs kifizetve akkor a Hatóság elutasíthatja a meghívólevél záradékolását)

 • Szívességi lakáshasználati megállapodással.

 

2. A meghívás anyagi fedezete igazolható

 

a. Természetes személy meghívó esetén:

            Bankszámla kivonattal (3 hónapra visszamenőleg kérik)

            Munkáltató által kiállított kereset igazolással

            Adóhatóság által kiállított jövedelem igazolással

 

b. Jogi személy meghívó esetén

            Bankszámla kivonattal

            Adóigazolással

 

3. Az egészségügyi ellátás fedezete

 

    A meghívott egészségügyi ellátásainak a Schengeni államok területén fedezve kell lennie. Ezt lehet pénzösszeg bemutatásával   is igazolni, de ilyenkor legalább 30 000 eurónyi összeget kell igazolni. Vagy sokkal egyszerűbb utasbiztosítás megkötésével és a kötvény bemutatásával igazolni.

 

A kérelmet a Hivatal 15 napon belül bírálja el.

 

Az elutasító határozat ellen fellebbezni lehet. A fellebbezés díja 5500 Ft.

 

     Az elutasítás leggyakoribb oka az, hogy a Hivatal megítélése szerint a meghívót az anyagi körülményei nem teszik alkalmassá arra, hogy a meghívással felmerülő költségeket viselje.  Ezért benyújtás előtt célszerű meggyőződni arról, hogy a meghívó anyagi helyzete lehetővé teszi azt, hogy saját életének finanszírozása mellett még a meghívott utazása során felmerülő költségeket is viselje!

 

     A záradékolt meghívólevelet el kell juttatni a meghívotthoz és annak az mellékelnie kell a kitöltött vízum kérő formanyomtatványához. A vízumkérelmet a kérelmezőnek, tehát a meghívottnak személyesen kell beadnia a lakhelye szerinti magyar külképviseleten. Mellékelni kell azokat a dokumentumokat, amelyek azt bizonyítják, hogy a magyarországi tartózkodás lejárta után a kérelmező el tudja hagyni az országot (például visszafelé szóló kifizetett repülőjegy foglalás). Mellékelni kell egy útlevél képet. A vízum díja 60 €. A Hatóság általában 15 napon belül határoz a vízum kérelmekről.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

Contact:

Astoria Assistance

magyarországi képviselet:

dr. Gácsi Mihály Medárd Ügyvédi Iroda

1077 Budapest 

Dohány u 12 -14

Tel: +36 1 492 0009

immigrationlawyershungary@gmail.com

from China: immigrationlawyershungary@yahoo.com

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon