Hogyan csináljunk Meghívólevelet a Schengeni Vízumhoz?

March 23, 2018

 

A MEGHÍVÓLEVÉL

 

 

A Schengeni országokba történő belépésre jogosító engedélyeket (Schengeni vízumokat) négy csoportra osztják.

 

 • A vízum: a reptéri transzfer vízum,  

 • B Vízum: Átutazó vízum (maximum 5 napra)

 • C Vízum: rövid távú tartózkodást engedélyező

 • D vízum hosszú távú 90 napot meghaladó tartózkodásra engedélyt adó (tartózkodási engedély) vízum

 

A Schengeni C vízumhoz (rövid távú, 90 napnál rövidebb itt tartózkodáshoz) a kérelmezőnek

 

5 dolog, amit a vízumkérelemhez igazolni kell a Hatóságok számára:

 

 • A látogatás célját.

 • Azt, hogy a Magyarországon tartózkodásának költsége fedezve van.

 • Azt, hogy az egészségügyi ellátása a magyarországi tartózkodása alatt fedezve van.

 • Azt, hogy van hol megszállnia a magyarországi tartózkodása alatt.

 • Valamint azt, hogy a magyarországi tartózkodás után eltudja hagyni az országot.

    Ezek a pontokat különböző dokumentumokkal lehet igazolni, de az első négy pontot meghívólevéllel is lehet igazolni.

 

A Meghívólevél tartalma, formája

 

     A meghívólevélben a meghívó nyilatkozik arról, hogy mi a meghívott utazásának célja és vállalja, hogy a meghívott magyarországi tartózkodásának költségeit vállalja, a magyarországi tartózkodása alatt a meghívott részére szállást biztosít és amennyiben a meghívott arra rászorul akkor az egészségügyi ellátásának költségeit is fedezi.

     A meghívólevelet a különböző államokban más-más formában kell benyújtani a Hatóságokhoz. Van olyan állam, ahol elegendő egy a célországban feladott magánlevélis. Máshol, sokáig ilyen volt a magyar szabályozás is, közjegyző által hitelesített meghívólevelet fogad csak el a Hatóság. A magyar szabályozás 2018 január 1.-től megváltozott és csak az előírt formanyomtatványon a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal területi igazgatósága által záradékolt meghívást fogadják el a Hatóságok.

     A hivatalos formanyomtatványt word és pdf formátumban is letölthető a mi weboldalunkról vagy akár a   Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal weboldaláról. Fontos: a formanyomtatványon kérdezik a meghívott anyja nevét és külföldi lakóhelyét. Ezeket az adatokat azonban a legtöbbször nem tartalmazza az útlevél. Ezért ezeket minden alkalommal meg kell tudakolnia a meghívottól mielőtt kérelmezzük a meghívólevél zároltatását.

 

 

Ki készíthet meghívólevelet?

 

Magyarországi beutazáshoz meghívólevelet állíthatnak ki:

 

 • Magyar állampolgárok,

 • A magyar jogi személyek (cégek, egyesületek, vallási közösségek stb.)

 • Bevándorolt, letelepedett, tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek

 • Szabad mozgás jogával rendelkező személyek (Eu. állampolgárok, ezek hozzátartozói, kísérői, diplomaták)

 

      A meghívólevelet a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal regionális igazgatóságán (Budapesten a Budafoki u. 60 sz. alatt található) záradékoltatni kell. A záradékoltatást az előírt formanyomtatványon kell kérelmezni. Zároltatásnak az a folyamatot nevezzük amikor a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal a meghívólevelet nyilvántartásba veszi és erről egy pecséttel ellátott igazolást ad a kérelmező részére.

      A hivatalos formanyomtatványt word és pdf formátumban is letölthető a mi weboldalunkról vagy akár a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal weboldaláról.

     A záradékoltatási eljárást személyesen kell kezdeményezni. A kérelmezőnek személyesen meg kell jelennie a Hatóság előtt. Jogi személyt meghatalmazott képviselheti.

            A záradékoltatás díja 4000 forint, amit bankkártyával vagy sárga postai csekken lehet befizetni. Csekket a Hivataltól lehet kérni.

 

A kérelemmel együtt kötelezően csatolni kell az alábbi mellékleteket:
 

 1. A szállás meglétét bizonyító dokumentumokat:

 Ilyen lehet például:

 • Tulajdoni lap

 • Ingatlan vásárlási szerződés

 • Lakásbérleti szerződés

 • Kifizetett szálláshely foglalás (Figyelem fontos: csak a kifizetett szálláshely foglalást fogadják el! Ha a foglalás nincs kifizetve akkor a Hatóság elutasíthatja a meghívólevél záradékolását)

 • Szívességi lakáshasználati megállapodással.

 

2. A meghívás anyagi fedezete igazolható

 

a. Természetes személy meghívó esetén:

            Bankszámla kivonattal (3 hónapra visszamenőleg kérik)

            Munkáltató által kiállított kereset igazolással

            Adóhatóság által kiállított jövedelem igazolással

 

b. Jogi személy meghívó esetén

            Bankszámla kivonattal

            Adóigazolással

 

3. Az egészségügyi ellátás fedezete

 

    A meghívott egészségügyi ellátásainak a Schengeni államok területén fedezve kell lennie. Ezt lehet pénzösszeg bemutatásával   is igazolni, de ilyenkor legalább 30 000 eurónyi összeget kell igazolni. Vagy sokkal egyszerűbb utasbiztosítás megkötésével és a kötvény bemutatásával igazolni.

 

A kérelmet a Hivatal 15 napon belül bírálja el.

 

Az elutasító határozat ellen fellebbezni lehet. A fellebbezés díja 5500 Ft.

 

     Az elutasítás leggyakoribb oka az, hogy a Hivatal megítélése szerint a meghívót az anyagi körülményei nem teszik alkalmassá arra, hogy a meghívással felmerülő költségeket viselje.  Ezért benyújtás előtt célszerű meggyőződni arról, hogy a meghívó anyagi helyzete lehetővé teszi azt, hogy saját életének finanszírozása mellett még a meghívott utazása során felmerülő költségeket is viselje!

 

     A záradékolt meghívólevelet el kell juttatni a meghívotthoz és annak az mellékelnie kell a kitöltött vízum kérő formanyomtatványához. A vízumkérelmet a kérelmezőnek, tehát a meghívottnak személyesen kell beadnia a lakhelye szerinti magyar külképviseleten. Mellékelni kell azokat a dokumentumokat, amelyek azt bizonyítják, hogy a magyarországi tartózkodás lejárta után a kérelmező el tudja hagyni az országot (például visszafelé szóló kifizetett repülőjegy foglalás). Mellékelni kell egy útlevél képet. A vízum díja 60 €. A Hatóság általában 15 napon belül határoz a vízum kérelmekről.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts